MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC)

MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MRC) este o asociație profesională, multidisciplinară, cu scop lucrativ, neguvernamentală şi independentă politic, înfiinţată din anul 1999.

Misiune: Promovarea si dezvoltarea culturii calitatii, oferirea de servicii performante în domeniile pentru care deţine competenţa, la un raport calitate/preţ de nivel european, pentru a veni în întâmpinarea unei categorii cât mai largi de clienti şi a ocupa o poziţie determinantă pe piaţa.

Obiective generale:

- Orientarea sistematică şi continuă către clienţi şi necesităţile acestora;

- Respect şi atitudine de parteneriat faţă de clienti şi subcontractanţi;

- Corectitudine şi transparenţă în activitatea specifică;

- Calitate ridicată a serviciului prestat şi a comunicării;

- Deschidere către nou şi profesionalism;

- Comportament etic şi integritate ale personalului;

- Responsabilitate patrimonială;

- Responsabilitate socială şi pentru mediul înconjurator. 


MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
are în componență trei organisme distincte:

  1. MRC OCS – Organismul de Certificare Sisteme
  2. MRC CERT – Organismul de Certificare Persoane   
  3. MRC ON - Organism Notificat


MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
este Organism Notificat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu numărul NB 2275 și desemnat de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri pentru a evalua conformitatea cu următoarele directive: 

  • Directiva 2014/32/UE Mijloace de măsurare
  • Directiva 2014/31/UE Aparate de cântărit cu funcționare neautomată 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_182904


MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
este Organism de control în agricultura ecologică, aprobat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și acreditat de către RENAR, conform Certificat OR003/24.11.2016.

 

 

 

 


Noutati

Sisteme de management ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si ISO 19011 ( 11-10-2021 )

POLITICĂ EVENIMENTE EXTRAORDINARE ( 24-03-2020 )

Comunicat COVID-19 ( 23-03-2020 )

Sisteme de management ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si ISO 19011 - curs auditori 23-25 martie 2020 ( 09-03-2020 )

Curs auditori 21-23 Octombrie 2019 - Sisteme de management ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si ISO 19011 ( 02-10-2019 )

Auditori Sisteme de Management in Laboratoare de Încercări și Etalonări ( 30-09-2019 )

Studiu sociologic privind patrimoniul natural și cultural din regiunea transfrontalieră Dolj, Olt, Mehedinți (RO) - Vidin, Montana, Vratsa și Pleven (BG) ( 02-05-2019 )

Conferință de presă lansare proiect POCU, cod SMIS 107075 ( 13-11-2018 )

Document de analiză a nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii - proiect POCU 107075 ( 31-10-2018 )

AUDITORI ai Sistemelor de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii în muncă ( 24-10-2018 )

Anunț demarare proiect „Facilitarea integrării studenților pe piața muncii prin consiliere și participare la programe de învățare la locul de muncă” ( 15-08-2018 )

CURS - Auditori ai Sistemelor de Management al Calităţii, Mediului şi Sănătăţii şi Securităţii în Muncă ( 22-05-2018 )

Curs privind Protecția Datelor cu Caracter Personal - GDPR ( 18-05-2018 )

Conferința Regională SV-Oltenia ”Noile reguli UE privind Protecția Datelor cu Caracter Personal” ( 14-03-2018 )

Organizare Curs CD1 ISO/IEC 17025, editia 2017 ( 02-03-2018 )

NOU Curs CD1 ISO/IEC 17025, editia 2017 ( 21-02-2018 )

ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mita ( 14-02-2018 )

CURS CD1 ISO/IEC 17025, editia 2017 ( 19-01-2018 )

AUDITORI ai Sistemelor de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ( 04-01-2018 )

Curs Auditori ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ( 16-10-2017 )

Sesiuni informative - proiect BIOVIRTINC ( 15-09-2017 )

Curs "Auditori sisteme de management pentru laboratoare de analize medicale" ( 22-02-2017 )

Auditori ai sistemelor de management al energiei ( 19-01-2017 )

Politica de tranziție la SR ISO/IEC 27006:2016 ( 19-12-2016 )

Curs SR EN ISO/CEI 17025:2005 ( 14-11-2016 )

Auditori ai Sistemelor de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale - Curs Noiembrie ( 31-10-2016 )

Curs auditori pentru sisteme de management al calitatii in laboratoarele de analize medicale conform SR EN ISO 15189:2013 ( 05-08-2016 )

Cursuri de perfectionare privind implementarea si evaluarea sistemului de control intern managerial ( 15-06-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 si auditarea sistemelor de management al calităţii si de mediu ( 14-03-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 ( 14-03-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 si auditarea Sistemelor de management al calităţii si de mediu conform noilor cerinte ( 05-01-2016 )

Cerintele noi ale standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 ( 05-01-2016 )

Tranzitia la standardele SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015 ( 05-01-2016 )

Conferinta finală proiect POSDRU/160/2.1/S/133020 ( 23-11-2015 )

Seminar interregional Craiova ( 19-10-2015 )

Seminar interregional în cadrul Proiectului POSDRU/160/2.1/S/133020 ( 08-05-2015 )

CURS INGINER SISTEME DE SECURITATE ( 16-06-2014 )

CURS PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE ( 16-06-2014 )

CURS TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES ( 16-06-2014 )

Solicitare de oferte pentru servicii de audit financiar ( 08-05-2014 )

Creșterea capacității de integrare pe piața muncii a studenților și absolvenților prin consiliere și plasamente practice ( 07-05-2014 )